روانشناسی جنسی

ارگاسم زنان در رابطه جنسی

ارگاسم زنان در رابطه جنسی

ارگاسم در زنان فراتر از یک ارتباط جنسی است

ارگاسم چیست؟

ارگاسم زنان بطور كلی در متون تخصصی به اینصورت تعریف ميشود , انقباض شدید ماهیچه ای در طی روابط جنسی كه بهمراه تغيير در بعضی علامتها بدنی مثل تغيير در ضربان قلب , تغيير در فشار خون و تغيير در عمق و نرخ تنفس می‌باشد . برخی ديگر ازمحققان در تعریف ( ارگاسم ( تلاش دارند جنسیت را مجزا كنند و آنرا اینگونه تعریف می كنند :

ارگاسم عبارتست از نقطع ی عطف لذت جنسی و رها شدن تنش های جنسی .

ارگاسم در مردان با حس ذهني غیر قابل اجتناب بودن انزال آغاز شده و با بروز انزال پایان می‌یابد . البته ارگاسم در زنان با انقباض مجرای واژینال همراه است ; تغييرات دیگری در ارگاسم زنان , چون حركات غیر ارادی و ارادی عضلانی , زیاد شدن فشار خون و افزایش تعداد ضربان قلب هم در‌این مرحله روی ميدهد .

ارگاسم در زنان به دو گونه است :

اینک بحث ارگاسم  تبدیل به یك قضیه پیچیده در زناشویی شده‌است . بعضا معتقد میباشند ارگاسم در زنان دو شكل دارد :

ارگاسم به دو صورت ارگاسم كلوتیرال و ارگاسم واژینال است .

معنای ارگاسم واژینال موضوعی است كه نخستین بار به وسیله زیگموند فروید مطرح شد .

وی معتقد بود كه ارگاسم كلوتیرال پدیده ای خاص زمان نوجوانی و مصادف با رسيدن به سن بلوغ است البته در زنان بالغ این ارگاسم كلیتورال به ارگاسم واژینال تبدیل میگردد یعنی ارگاسمی كه سوای تحریك ناحیه كلیتوریس صورت ميدهد .

در حالیكه فروید در باب اظهاراتش هیچ علت و مدرك علمی نداشت اما این نظریه قابل تامل بوده و در افکار زنان , اثرات خاص خود را نهاده بود .

بسياري از زنان زمانی که از تماس زناشویی واژینال به مرحله ارگاسم نمی رسیدند حس نقص و كمبود می كردند چرا كه مطابق با نظریه فروید صرفا راه به ارگاسم رسيدن از طريق رابطه ها زناشویی كلاسیكی است كه با همسرش دارد و این نحوه فكر سبب ساز ميشد كه زوجین براي ساخت تغيير در كیفیت و كمیت رابطه زناشویی خود تلاشي به خرج ندهند . این در حالی است كه بسياري از زنان فقط می توانند از طريق ایجاد تحریكات ناحیه كلیتوریس در موقع ارتباط زناشویی به ارگاسم برسند .

از سمت ديگر در سال 1966مسترز و جانسون در زمينه سطح های تحریك جنسی , تحقیقاتی را انجام دادند كه این تحقيقات بر روی زنان و مردان ( توامان ) صورت گرفت . هرچند كه چندین سال پیش , كینزی تلاش کرده بود مرحله های فیزیولوژیك پیشین و بعد از ارگاسم را مورد بررسی قرار دهد ( این فرآیند عبارت بودند از : مرحله پیدایش انگیزش , پلاتو , ارگاسم و مرحله فرو نشینی ) .

مسترز و جانسون در طی مطالعات خود مشاهده كردند كه مرحله ارگاسم قادر است شامل ارگاسم كلیتورال و یا ارگاسم واژینال باشد .

همچنين پژوهشهای دیگری در همین زمينه نشان بخشید كه بافت حوزه‌ كلیتورال به میزان قابل توجهی به داخل منطقه واژینال ادامه پیدا كرده است . این مطالعات این مسئله را به اثبات رساند كه دربین ارگاسم واژینال و كلیتورال تفاوتی وجود نداشته و آن ها دو فاز متفاوت از هم نیستند .

براین اساس ارگاسم به اینصورت است که برخی از زنان با تحریك حوزه‌ كلیتوریس و بعضی ديگر با تحریك منطقه واژینال به سطح ارگاسم می رسند .

اما در هر حال ارگاسم در هر دو مجموعه این بانوان یك مضمون‌ دارد . چه بسا برخی معتقد می باشند این رابطه بین ناحیه واژینال و كلیتورال منجر شده كه ناحیه كلیتورال پایه ای براي ارگاسم زنان به شمار آید . همچنين یكی از حساس ترين پژوهشهایی كه درین زمينه بوسیله دكتر هلن كانل انجام شده عنوان می كند كه ارتباط داخلی كه بین كلیتوریس و واژینال موجود هست , منشأ احساس ارگاسمی است كه  بانوان آنرا در طی رابطه ها زناشویی احساس می كنند .

با این تصور كه در اثر نزدیکی در رابطه جنسی , مرحله داخلی بافت كلیتوریس تحریك شود . این پژوهشگر معتقد است كه دیواره واژن همان كلیتوریس است . در ضمن در بعضا از زنان حیطه كلیتوریس بزرگ تر بوده و بدین ترتیب شدت تحریك این مجموعه از زنان بایستی شدید تر از دیگرافراد باشد یعنی این گروه از زنان احتیاج دارند تا در موقع ارتباط زناشویی با همسرشان , براي رسيدن به مرحله ارگاسم بیش تر مورد تحریك قرار گیرند . این در حالی است كه زنانی با بافت طبيعي و معمولی نیازی به تحریكات شدید تر و اضافه ندارند . آشنایی این مسئله در بهبود كیفیت رابطه ها زناشویی در زوجین كمك شایان توجهی خواهد كرد .

ارگاسم زنان در رابطه زناشوییی

مدت زمان ارگاسم در زنان :

ارگاسم در زنان طی یک پروسه اوج گیری و یک روند تخلیه صورت میگیرد , به شکلی که مدت زمان خاصی را نمی‌توان براي رسيدن به آن مشخص کرد . مدت زمان رسيدن زنان به ارگاسم از ده تا بیست دقیقه بین افراد گوناگون متغیر می‌باشد . تماماً این عمل با جمع شدگی عضلات همراه می باشد .

تخمین زده ميشود كه بطور كلی ارگاسم در زنان حدود بیست ثانیه به طول می انجامد .

تفاوت در ميزان يا شكل ارگاسم  :

همانگونه كه در قسمت قبلی بیان شد ارگاسم حاصل انقباض هایی غیر ارادی در عضلات می‌باشد كه این انقباض ها در زنان در یك سوم بیرونی واژن و در مردان در ماهیچه های لگنچه انجام می شود .

ارگاسم در خنم ها به شکلهای متمایز صورت می‌گیرد زنان تجربه ی ارگاسم خود را به شكل های متمایز ابلاغ می كنند , بعضا ميگويند كه ارگاسم نظیر یك عطسه بزرگ هست و برخی نیز آنرا مثل صعود به یك قله ی مرتفع بیان می كنند .

در حین اُرگاسم در مغز چه اتفاقي مي‌افتد؟

بعضا ها ارگاسم را فقط در اندامهای جنسی خود و برخی ديگر در دیگر اعضای بدنشان حس می‌نمایند . زمانی که زنان به ارگاسم می رسند , تن آنان کمی به هم جمع شده و ماهیچه هایشان جنب و جوش پیدا می كند . همچنين ماهیچه های دیواره ی واژن بهمراه ماهیچه های لگنچه و مخرج با ریتم منظمی انقباض یافته می‌شوند . خلاف مردان كه بعداز ارگاسم , رغبت جنسی آنها دقایقی كاهش یافته و نعوظ آنها كاهش مییابد , وقتی كه زنان وارد مرحله ی ارامش شده و انقباض ماهیچه ها در آن‌ها كاهش می‌یابد , آنها می‌توانند سریع و دوباره به سطح تداوم لذت برگشته و امیزش دوباره را از همانجا آغاز کنند .

بسياري از زوجین تصور می كنند كه ارگاسم در بانوان مانند مردان به هنگام ورود به‌وجود میاید و نیازی به تحریك كلیتوریس نیست . به همین دلیل مشهود است كه بسياري از زنان در امیزش های خود به ارگاسم نمیرسند و چه بسا ارگاسم را با ديگر حالات چرخه ی واكنش جنسی , به ویژه دوام لذت , اشتباه میگیرند . اما می بایست ذکر کرد كه اندام اصلی ارگاسمی زنان كلیتوریس است و معمولاً زنان از تحریك های مهبلی به ارگاسم نمی‌رسند .

زنان می بایست به ارگاسم رسیدن را یاد بگیرند :

ارگاسم  یـک عکس العمل طبيعي جنسی است که تا کنون بصورت معمایی سربسته باقی‌مانده است . به نقطع ی عطف نرسیدن در حین فعالیت جنسی میتواند سرمنشا مشکلات فراوانی باشد . اثبات شده که ریشه بسياري از مشکلات زناشویی در این مسأله است .

ارگاسماز فرآیند پیچیده تری نسبت به مردان برخوردار است و به همین علت زمانی بیش تر می برد تا زنان به ارگاسم رسد .

ارگاسم  دارای یک فرآیند براي تخلیه است به طوریکه زمان خاصی براي بوجود آمدن آن نمی توان مشخص کرد . حدود 10 درصد از زنان به ارگاسم نمی رسند یا این که ارگاسم آن ها از طريق استمنا است یادگیری به ارگاسم رسيدن زنان به یک امر مهم و لازم براي بقای زندگی زناشویی تبدیل شده‌است .

زن و شوهر با کسب مهارت می بایست بدانند که چطور می‌توانند به ارگاسم مناسب برسند . که درین میان مردان وظیفه سنگین تری دارند و می بایست با کسب مهارت در به ارگاسم رسيدن و لذت جنسی به همسرشان یاری نمایند و همچنين همسر نسبت به شوهر این وظیفه را انجام دهد . ارگاسم در مردان صرفاً با تحریکات بدنی و تماس تولید می شود . در حالی که‌این پدیده در خانم‌ها مضاعف پیچیده تر بوده و تا حد بسیار زیادی به موقعیت روحی و ارتباط عاطفی دو طرف وابسته است .

به ارگاسم نرسیدن  می‌تواند به دلیل بی علاقگی , استرس و وضعیت روحی نامطلوب و نزدیکی به روش اشتباه باشد و بعلاوه براي بعضی خانم‌ها این الزام وجود ندارد که با هر قربت الزاماً به ارگاسم رسد .

Related posts
روانشناسی زناشوییروانشناسی جنسی

رابطه زناشویی و اثر آن در روحیه افراد

روانشناسی جنسی

زود انزالی و راه های مقابله با آن

روانشناسی جنسی

12 نکته مهم در یک رابطه جنسی

روانشناسی جنسی

رابطه جنسی و راه های نه گفتن

Sign up for our Newsletter and
stay informed

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *