روانشناسی زناشویی

مدیریت روابط عاشقانه بعداز ازدواج

یک روانپزشک و زوج‌درمانگر اعلام‌کرد : «زوجین بایستی بدانند ارتباط عاشقانه آن‌ها نسبت به هر چیز دیگر در معاش در حق تقدم است و می بایست زمان و فضای کافی به آن اختصاص دهند . »

پزشک معالج صباغ‌ابریشمی اذعان کرد : «رابطه عاشقانه زوجین نسبت به هر چیز دیگر در معاش در حق تقدم است و می بایست زمان و فضای کافی به آن اختصاص داده شود . سهیم معاش , نفر شماره یک و مهم ترین شخص است و نیازمند این است که به‌طور مداوم زن یا این که مرد از نیازهای عاطفی و جنسی همسرش درایت پیدا نماید و شیوه های تازه و متنوع برای راضی نگه داشتن یکدیگر و لذت بردن از نیز را کاوش نمایند . در غیر این صورت ماه عسل معاش مشترکشان خیلی زود به پایان می رسد و باغچه زندگی‌شان پژمرده خواهد شد . »

او در‌پی توضیح اعطا کرد : «اغلب زوجین برنا در دوران نامزدی یا این که اوایل وصلت , همدیگر را به خیر می‌شنوند , نسبت به نیز اهمیت و اعتنا نشان میدهند , در انجام امور با نیز همفکری و شرکت کردن دارا‌هستند . همینطور برای خشنود کردن دیگری کارایی و عشق و علاقه و ادب و احترام را رعایت می‌نمایند , ولی وصلت می تواند سبب ساز دنیایی از تغییرات شود . زیرا ممکن است پس از وصلت اعتنا و اهمیت دادن به طرف مقابل جای خویش را به مساله دیگری همچون فعالیت , سرگرمی‌ها , فرزندان , خانواده پدری و . . . دهد و به جای همسر آنان‌را در حق تقدم قرار دهند و این خویش سرآغاز مشکلات شود . »

پزشک صباغ‌ابریشمی یادآور شد : «گاهی نیز شخص در رئیس دو زمینه حیاتی به عنوان مثال ارتباط و وقت گذراندن با همسر و ساعتها سنگین وزن کاری نقص‌ دارااست , درین موردها بایستی شخص در بالا با همسر خویش دراین باره گفتمان نماید و به فیض و توافقی برسند که هر دوی آنان خنده رو و نسبتا راضی باشند ولی در حالتی که یکی یا این که هر دو گله‌مند و ناراضی است امداد به دست آوردن از اشخاص متخصص و متخصص ها زوج درمانگر می تواند کارساز باشد . »

Related posts
روانشناسیروانشناسی زناشویی

همکار بودن باهمسر را چگونه مدیریت کنیم؟

روانشناسی زناشویی

زن متاهل خیانت می کند؟

روانشناسی جنسیروانشناسی زناشویی

رابطه زناشویی و اثر آن در روحیه افراد

روانشناسی زناشویی

چرا مردان در روابط خود تنوع طلب می باشند؟

Sign up for our Newsletter and
stay informed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *